Välkommen till utbildningsdagar

Sömnrelaterade andningsstörningar

Kurs för avancerad sömnutbildning inom ramen av diplomering för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och tandläkare i regi av Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS), Svenska Sömnapnéregistret (SESAR) och Sömnmedicinsk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tid och plats:

2019-03-13 - 2019-03-15 i Hjärtats aula, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Lokaler för praktiska moment:

Sömnmedicinsk avdelning, Lungkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Hiss H, våning 13 Centrum för sömn- och vakenhetsstörningar, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 8B

Föreläsare:

Ludger Grote, Göteborg
Jan Hedner, Göteborg
Mats Hemlin, Göteborg
Johan Hellgren, Göteborg
Ding Zou, Göteborg
M fl

Pris:

4000 SEK exklusive moms. I kursavgiften ingår kaffe på för- och eftermiddag samt lunch.

Anmälan:

Anmälan görs på nedanstående länk till Regionkalendern senast 2019-02-27:
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/BE31FEF118EDA9FDC125836A00301A62?OpenDocument

Återbud:

Ska göras senast 2019-02-27, efter detta utgår full kursavgift.

Har du praktiska frågor kring anmälan mm så ta kontakt med Birgitta Andersson, birgitta.e.andersson@vgregion.se eller telefon 076-784 16 30.

Har du frågor om innehållet så ta kontakt med kursledare.

Kursansvarig:

Ludger Grote, Sömnmedicinsk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, ludger.grote@vgregion.se

Program Sömnrelaterade andningsstörningar

Dag 1, onsdag 2019-03-13

Introduktion

09:00 Registering med kaffe och fralla
09:30 Kursintroduktion

Fysiologi och sjuklighet relaterad till sömnapné

10:00 Respiratorfysiologi
10:45 Obesitas, metabol sjukdom
11:30 Fysiologi av cirkulation och det autonoma nervsystemet
12:15 Lunch

Klassifikation och diagnostik

13:15 Klassifikation av sömnrelaterade andningsstörningar
14:00 Metoder och analyskriterier vid sömnrelaterade andningsstörningar
14:45 Kaffe och förflyttning till sömnlaboratoriet SU/Sahlgrenska

Praktisk övning 1. Diagnostik

15:00-18:00 Bedömning av registreringar och diskussion kring patientfall med nattliga andningsstörningar. Grupparbeten.
19:00 Gemensam middag (ej inkluderad i kursavgiften)

Dag 2, torsdag 2019-03-14

Obstruktiva andningsstörningar

08:30 Anatomi och funktion övre luftväg
09:15 OSA – kirurgisk terapi
10:00 Kaffe

Centrala och obstruktiva andningsstörningar: Patofysiologi

10:30 Patofysiologi obstruktiva andningsstörningar
11:00 Hypoventilationssyndrom
11:45 Patofysiologi central sömnapné och CSR
12:30 Lunch

Terapi sömnrelaterade andningsstörningar

13:30 Oral apparatur vid sömnapné
14:30 OSA – icke kirurgisk terapi
15:15 Kaffe
15:30 Mekanisk terapi med positivt andningstryck

Praktisk övning 2. Behandling

16:30-18:00 SSK/BMA och tandläkare: principer för CPAP och icke-invasiv ventilation: Teori och praktik
20:00 Gemensam middag (ej inkluderad i kursavgift)

Dag 3 fredag 2019-03-15

Komplikationer av sömnrelaterade andningsstörningar

08:30 Kardiovaskulära komplikationer vid obstruktiv sömnapné
09:15 Neurokognitiva konsekvenser av sömnrelaterade andningsstörningar
10:00 Kaffe och förflyttning till sömnlaboratoriet

Praktisk övning 3. Metodik

10:30 BMA/SSK: Registreringsteknik andning. Registreringstekniker kardiovaskulär funktion. Utredning av neurokognitiv funktion. Tandläkare: Erfarenhetsutbyte av behandlingsproblematik.
12:00 Lunch

Sömnapné – utblick

13:00 Kvalitetsregister för sömnapné: SESAR, Swedvox CPAP arm och ESADA – Hur ökar dessa stora databaser vårt kunskapsläge?

Kunskapsprov

14:00-15:00 Kunskapsprov
15:00 Kaffe
15:30-16:00 Avslutning

 

Nyhetsarkiv