Välkommen till utbildningsdagar

Sömnrelaterade andningsstörningar

Kurs för avancerad sömnutbildning inom ramen av diplomering för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och tandläkare i regi av Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS), Svenska Sömnapnéregistret (SESAR) och Sömnmedicinsk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tid och plats:

2019-03-13 - 2019-03-15 i Hjärtats aula, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Lokaler för praktiska moment:

Sömnmedicinsk avdelning, Lungkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Hiss H, våning 13 Centrum för sömn- och vakenhetsstörningar, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 8B

Föreläsare:

Ludger Grote, Göteborg
Jan Hedner, Göteborg
Mats Hemlin, Göteborg
Johan Hellgren, Göteborg
Ding Zou, Göteborg
M fl

Pris:

4000 SEK exklusive moms. I kursavgiften ingår kaffe på för- och eftermiddag samt lunch.

Anmälan:

Anmälan görs på nedanstående länk till Regionkalendern senast 2019-02-27:
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/BE31FEF118EDA9FDC125836A00301A62?OpenDocument

Återbud:

Ska göras senast 2019-02-27, efter detta utgår full kursavgift.

Har du praktiska frågor kring anmälan mm så ta kontakt med Birgitta Andersson, birgitta.e.andersson@vgregion.se eller telefon 076-784 16 30.

Har du frågor om innehållet så ta kontakt med kursledare.

Kursansvarig:

Ludger Grote, Sömnmedicinsk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, ludger.grote@vgregion.se

Program Sömnrelaterade andningsstörningar

Dag 1, onsdag 2019-03-13

Introduktion

09:00 Registering med kaffe och fralla
09:30 Kursintroduktion

Fysiologi och sjuklighet relaterad till sömnapné

10:00 Respiratorfysiologi
10:45 Obesitas, metabol sjukdom
11:30 Fysiologi av cirkulation och det autonoma nervsystemet
12:15 Lunch

Klassifikation och diagnostik

13:15 Klassifikation av sömnrelaterade andningsstörningar
14:00 Metoder och analyskriterier vid sömnrelaterade andningsstörningar
14:45 Kaffe och förflyttning till sömnlaboratoriet SU/Sahlgrenska

Praktisk övning 1. Diagnostik

15:00-18:00 Bedömning av registreringar och diskussion kring patientfall med nattliga andningsstörningar. Grupparbeten.
19:00 Gemensam middag (ej inkluderad i kursavgiften)

Dag 2, torsdag 2019-03-14

Obstruktiva andningsstörningar

08:30 Anatomi och funktion övre luftväg
09:15 OSA – kirurgisk terapi
10:00 Kaffe

Centrala och obstruktiva andningsstörningar: Patofysiologi

10:30 Patofysiologi obstruktiva andningsstörningar
11:00 Hypoventilationssyndrom
11:45 Patofysiologi central sömnapné och CSR
12:30 Lunch

Terapi sömnrelaterade andningsstörningar

13:30 Oral apparatur vid sömnapné
14:30 OSA – icke kirurgisk terapi
15:15 Kaffe
15:30 Mekanisk terapi med positivt andningstryck

Praktisk övning 2. Behandling

16:30-18:00 SSK/BMA och tandläkare: principer för CPAP och icke-invasiv ventilation: Teori och praktik
20:00 Gemensam middag (ej inkluderad i kursavgift)

Dag 3 fredag 2019-03-15

Komplikationer av sömnrelaterade andningsstörningar

08:30 Kardiovaskulära komplikationer vid obstruktiv sömnapné
09:15 Neurokognitiva konsekvenser av sömnrelaterade andningsstörningar
10:00 Kaffe och förflyttning till sömnlaboratoriet

Praktisk övning 3. Metodik

10:30 BMA/SSK: Registreringsteknik andning. Registreringstekniker kardiovaskulär funktion. Utredning av neurokognitiv funktion. Tandläkare: Erfarenhetsutbyte av behandlingsproblematik.
12:00 Lunch

Sömnapné – utblick

13:00 Kvalitetsregister för sömnapné: SESAR, Swedvox CPAP arm och ESADA – Hur ökar dessa stora databaser vårt kunskapsläge?

Kunskapsprov

14:00-15:00 Kunskapsprov
15:00 Kaffe
15:30-16:00 Avslutning

 

Nyhetsarkiv

 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer
 • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

  Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

  Läs mer