Kommande kurser och kongresser

Hemsidans flik om kongresser och kurser är nu uppdaterad med mer information

Kika in på fliken Kongresser, kurser för uppdaterad information om två kongresser inom OSA-området:

 

EST-US OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY JOINT MEETING 2023

Tallinn, Estland 18-19 Aug 2023
Kongressens hemsida

Information om kongressen:

As an update to the upcoming international (mainly US speakers) ENT and Sleep Joint Meeting in Tallinn (Aug 18th-19th), we announce that poster abstract submission deadline has been extended until May 31 st. If the poster gets accepted, the presenting author is awarded a complimentary gala dinner ticket. 

Accordingly, Early Bird registration deadline has been extended until June 30th. Registration and abstract submission are available through website


The Danish Obstructive Sleep Apnea Symposium

Køge Denmark 5th–6th of October 2023
Kongressens hemsida

Information om kongressen:

The program is online as is registration. The early bird fee finishes at the end of May 2023.

One of the objectives of this symposium was to raise awareness of what options are available for patients who are not compliant with, or cannot use CPAP. There are many other possiblities, of which I am sure you are aware. It will be good to listen to Prof Claudio Vicini and Bhik Kotecha present their perpectives. 

There is also a special half day session devoted to our sleep apneas nurse specialists (please see the afternoon plenary session on day one. 

There is also a research poster competition section.

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer