Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin.

Läs mer på www.swedishsleepresearch.com/nyheter

Plats och tid: Stockholm 13-14 sept och 29-30 nov 2018

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnergren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson

Kursavgift: 6.000 kr. Anmälan via mail till mailto:ingrid.nyman@lillasjobo.se

Arrangör: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS 

Nyhetsarkiv