På förekommen anledning vill SFSS ge ett förtydligande ang grundkurs i odontologisk sömnmedicin. Kursen ges som angivet på hemsidan 9-10 september och är alltså inte framflyttad. Vi ber om ursäkt för den förvirring som uppstått.

 

Info om kursen nedan (och här): 

Grundkurs i  Odontologisk sömnmedicin

Plats och tid: Stockholm 9-10 september 2021

  

Kursbeskrivning:

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Valet av apnéskenas utformning och konstruktion för den enskilde patientens typ av  bett, praktisk övning med indextagning, tandläkarens rutin  för journalföring och hantering av biverkning presenteras.


Denna kurs fungerar som bas för flera Regioners beställarenheters krav  på tandläkare som utför apnéskenebehandling. Föreningen anordnar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Mer detaljer om diplomering för tandläkare: https://www.swedishsleepresearch.com/sektioner

 

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Anna Borgström, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson   

Kursavgift: 7500 kr.

Anmälan via mail till ingrid.nyman@lillasjobo.se  

Arrangör: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS

 

Nyhetsarkiv