Hej juniora sömnforskare!


 
Under SFSS-konferensen kom det upp förslag på att starta digitala nätverksträffar för Nätverket för Juniora Sömnforskare. Under träffarna kommer vi diskutera sömn- och forskningsrelaterade ämnen och ställa frågor, be om råd och stöttning, få input på idéer och kommande eller pågående forskningsprojekt. Vi kommer även ha tematräffar där vi t.ex. pratar om saker att tänka på när vi skriver forskningsansökningar, arbetsmiljö, livet efter doktorandtiden, specifika metoder osv.
 
Nu välkomnar vi er till den första nätverksträffen för Juniora Sömnforskare!
Den första träffen kommer ha fokus på att presentera oss, lära känna varandra, dela erfarenheter och öppen/guidad diskussion.
 
Tid: 21 maj kl 10-11
Plats: Nätverksträffen kommer ske via Zoom. Kontakta Frida Rångtell (frida@slumra.nu) om du inte sedan tidigare fått tillgång till Zoom-länk.

Välkomna!
 
Är du Junior Sömnforskare? Gå gärna med i vår facebookgrupp Nätverket för Juniora Sömnforskare: https://www.facebook.com/groups/1689731054491143
Har du en kollega som är en junior sömnforskare? Tipsa gärna hen att gå med i vår grupp.

Nyhetsarkiv

  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer