Hej juniora sömnforskare!


 
Under SFSS-konferensen kom det upp förslag på att starta digitala nätverksträffar för Nätverket för Juniora Sömnforskare. Under träffarna kommer vi diskutera sömn- och forskningsrelaterade ämnen och ställa frågor, be om råd och stöttning, få input på idéer och kommande eller pågående forskningsprojekt. Vi kommer även ha tematräffar där vi t.ex. pratar om saker att tänka på när vi skriver forskningsansökningar, arbetsmiljö, livet efter doktorandtiden, specifika metoder osv.
 
Nu välkomnar vi er till den första nätverksträffen för Juniora Sömnforskare!
Den första träffen kommer ha fokus på att presentera oss, lära känna varandra, dela erfarenheter och öppen/guidad diskussion.
 
Tid: 21 maj kl 10-11
Plats: Nätverksträffen kommer ske via Zoom. Kontakta Frida Rångtell (frida@slumra.nu) om du inte sedan tidigare fått tillgång till Zoom-länk.

Välkomna!
 
Är du Junior Sömnforskare? Gå gärna med i vår facebookgrupp Nätverket för Juniora Sömnforskare: https://www.facebook.com/groups/1689731054491143
Har du en kollega som är en junior sömnforskare? Tipsa gärna hen att gå med i vår grupp.

Nyhetsarkiv

 • Inställd kurs

  Kursen Sömn och sömnstörningar i Linköping 23-27/3 2020 är tyvärr inställd. Dock kommer den ges i höst istället 12-16 oktober. Mer info kommer.

  Läs mer
 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer