Disputation inom sömn på fredag 3/2

 

Fredag 3/2 kl 13.00 diputerar Lieve Van Egmont på avhandlingen The psycho-metabolic consequences of sleep loss in people

2023-02-03, H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, ing 100, Uppsala, 13:00 (Engelska)

 

Opponent: Witte, Veronica, Associate Professor, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany.

Huvudhandledare: Docent Benedict, Christian, Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

 

Länk till avhandlingen här

Nyhetsarkiv

 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer
 • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

  Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

  Läs mer