Disputation inom sömn på fredag 3/2

 

Fredag 3/2 kl 13.00 diputerar Lieve Van Egmont på avhandlingen The psycho-metabolic consequences of sleep loss in people

2023-02-03, H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, ing 100, Uppsala, 13:00 (Engelska)

 

Opponent: Witte, Veronica, Associate Professor, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany.

Huvudhandledare: Docent Benedict, Christian, Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

 

Länk till avhandlingen här

Nyhetsarkiv