Kommande disputationer - 

Shadi Amid Hägg

 

Titel: Sleep disturbances. Consequences and comorbidities

2021-10-07, H:son Holmdahlsalen, 100/101, 2 tr, Uppsala, 09:00. 

Opponent: Professor Göran Kecklund, Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet vid psykologiska institutet

Handledare: Professor Eva Lindberg, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Dr. Mirjam Ljunggren, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Läs mer här 

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer