Kommande disputationer - 

Shadi Amid Hägg

 

Titel: Sleep disturbances. Consequences and comorbidities

2021-10-07, H:son Holmdahlsalen, 100/101, 2 tr, Uppsala, 09:00. 

Opponent: Professor Göran Kecklund, Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet vid psykologiska institutet

Handledare: Professor Eva Lindberg, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Dr. Mirjam Ljunggren, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Läs mer här 

Nyhetsarkiv