Nästa vecka 28/10 anordnas ett digitalt websymposium "The Dreaming Brain". Tider i text nedan ska vara justerade till svensk tid hälsar våra finska vänner som anordnar symposiet.

 

 

Websymposium "The Dreaming Brain"

 


 
Please save the date for the SleepWell Research Symposium: The Dreaming Brain
on Thursday November 4th, 2021 14:00-17:30 (CET)
 
Top experts from Finland, Switzerland, USA and Germany share their experiences from research on dreaming: its basic physiological mechanisms, relationship to emotional processing in humans and dream state in animals.
 
Link to the webinar is published on the website 28th October
 
 
Programme (CET):
 
14.00-14.10  
Professor, Program Director Tiina Paunio:
Opening of the symposium
 
14.10-14.30
Professor Katja Valli
Dreaming: what, how and why?
 
14.30-15.10
Professor Sophie Schwartz
Emotional processing during sleep and dreaming
 
15.10-15.50
Doctor Francesca Siclari
Dreaming in healthy subjects and patients with sleep disorders
 
15.50 -16.00 Break
 
16.00-16.40
Professor Jerry Siegel
Do animals dream?
 
16.40-17.20
PhD Gianina Ungurean
REM sleep in animals

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer