Nu finns 2019 års årsrapporter för SESAR och Swedevox publicerade.

 

Båda registren registrerar data kring vård och behandling av obstruktiv sömnapné. Rapporterna finns tillgängliga på SESAR respektive Swedevox hemsidor samt i länkar nedan:

 

SESAR: 

https://registercentrum.blob.core.windows.net/sesar/r/SESAR-arsrapport-2019-HJeaXmsXNv.pdf

Swedevox: 

Full rapport: https://www.ucr.uu.se/swedevox/rapporter/arsrapporter/arsrapport-2019/viewdocument/524

Sammanfattning: https://www.ucr.uu.se/swedevox/rapporter/arsrapporter/arsrapport-2019-sammanfattning/viewdocument/528

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer