Tillbaka

Program Årsmöte SFSS

Torsdag 9/11 2006

07.45 – 08.30 Registrering och välkomstkaffe

08.30 – 09.30 The role of surgical treatmentof obstructive sleep apnea.

(Engelska) Maurer J T, Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, University Hospital Mannheim, Mannheim, Germany

09.30 – 09.45 Kan en ny klassifikation av svalgstatus förbättra det kirurgiska resultatet efter UPPP?

Doc. P-O Haraldsson ÖNH kliniken, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

09.45 – 10.00 UPPP is an effective treatment for OSAS patients failing CPAP and/or mandibular advancement device

Lundkvist K, Friberg D. Department of ENT, Karolinska University Hospital Huddinge, Karolinska Institute, Sweden

10.00 – 10.30 Kaffe – besök utställningar och posters

10.30 – 11.30 Indications, techniques and follow up in MAD treatment of OSAS

(Engelska)Schwarting S, Dental Practice devoted to Dental Sleep Medicine, Kiel, Germany

11.30 – 11.45

Long-term effects from mandibular repositioning appliances on sleep apnea symptoms
Marie Marklund, PhD, DDS, Department of Orthodontics, Karl A Franklin, Department of Respiratory Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden

11.45 – 12.00

The influence of patent foramen ovale on oxygen desaturation in obstructive sleep apnea

margin-left:130.4pt">Johansson M1, Eriksson P1, Peker Y2, Hedner J1*, Råstam L1, Lindblad U1; 1Sleep Laboratory, Department of Pulmonary Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden; 2 Sleep Medicine Unit, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Kaffe – besök utställningar och posters

13.30 – 14.30 Små barn och OSAS

Katz Salamon M, Avd f Neonatalmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

14.30 – 14.45 CPAP och sexuell aktivitet – redovisning efter bidrag från föreningen

Petersen M, Berg S Respirationscenter Øst, Rigshospitalet, Køpenhavn, Danmark; ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset, Lund

14.45 – 15.00 Impact of CPAP treatment on sympathetic activity and renin-angiotensin-aldosterone system in normotensive men with obstructive sleep apnoea

Yüksel Peker1,2, Ludger Grote2, Gudmundur Johannsson3, Jan Hedner2. 1Sleep Medicine Unit, Skaraborg Hospital, Skövde, 2Sleep Laboratory, Dept of Pulmonary Medicine, 3Dept of Endocrinology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.

15.00 – 15.30 Kaffe – besök utställningar och posters

15.30 – 15.45 Uppföljning av patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom och CPAP-behandling, en randomiserad kontrollerad studie.

Holmdahl C, Schöllin I-L, Lungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro

15.45 – 16.00 Viktreduktion hos obesa sömnapnoiker förbättrar andningen under sömn, sömnkvalitén och dagtröttheten.

Pia Nerfeldt, Bengt Y Nilsson, Liliana Mayor, Joanna Uddén, Danielle Friberg, Karolinska Institute, Sweden

16.00 – 16.15 Elektiv trackeostomi är en alternativ behandling hos patienter med allvarlig OSAS och misslyckad CPAP behandling.

N Browaldh1, M Lysdahl2, A Markström2, D Friberg1. Dept of ENT, Karolinska University Hospital1 and Respiratory Unit, Danderyd University Hospital2, Karolinska Institute, Sweden

16.15 – 17.00 Uppföljningsrutiner vid behandling av OSAS - paneldiskussion 17.00 – 18.30 Årsmötesförhandlingar 19.30 - ? Middag Sponsras av ResMed Sweden AB

Fredag 10/11 2006

08.00 – 09.00 Vad vet vi om sömn och immunfunktion i dag

Axelsson J, IPM & Dep. of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet

09.00 – 09.15 Trötthet i trafiken

Kecklund G, Institutet för Psykosocial Medicin (IPM), Avd för Stressforskning, Inst för Folkhälsovetenskap, KI

09.15 – 09.30

VINKLA - Presentation ofthe SahlgrenskaVigilance and Neurocognitive Function Laboratory

Eder D, Radlinski J, Ding Z, Grote L, Hedner J, Sleep Laboratory, Department of Pulmonary Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.

09.30 – 09.45

Association between office blood pressure and overnight pulse wave amplitude characteristics.

Radlinski J, Eder D, Ding Z, Hedner J, Grote L*, Sleep Laboratory, Department of Pulmonary Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.

09.45 – 10.00 Kroppstemperaturens koppling till sömn
Ulander M, Lorr D, Svanborg E; Avdelningen för klinisk neurofysiologi, INR, Hälsouniversitetet i Linköping

10.00 – 10.30 Kaffe – besök utställningar och posters

10.30 – 10.45 Reseberättelse från en sömnklinik i Seattle-Bellevue – redovisning efter bidrag från föreningen

Kim Ekvall. Leg.Sjuksköterska på sömnapnémottagningen i Lund

10.45 – 11.00 Obstruktivt sömnapnésyndrom, restless legs och hormonsubstitution i klimakteriet.

Wesström J, Nilsson S, KK Falun; Ulfberg J, Sömnlab, Avesta

11.00 – 12.00 Recent advancements in the diagnosis and treatment of RLS and

(Engelska) PLMS

Montplaisir J, Centre Hospitalier, Universite de Montreal, Montreal, Quebec, Canada.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Kaffe – besök utställningar och posters

13.30 – 14.30 Obstructive sleep apnoea syndrome - an oxidative stress disorder.

(Engelska) Lavie L, The Lloyd Rigler Sleep Apnea Research Laboratory, Unit of Anatomy and Cell Biology, Techion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel.

14.30 – 15.30 Sleep and the autonomic nervous system.

(Engelska) Lavie P, Sleep Laboratory, Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa.

15.30 Avslutning