Tillbaka

Preliminärt program

Årsmötet för Svensk Förening för Sömnforskning, Avesta 10-11 november, 2005.

Torsdagen 10 november.

09.00 Registrering. Kaffe.

10.00 Välkommen! Ulf Berg, Kommunalråd, Avesta

10.15 Nocturi - ett underskattat sömnproblem".
Ragnar Asplund, Östersund.

10.45 Sömn hos patienter med kronisk sjukdom.
Ulla Edell-Gustafsson, Linköping

11.05 KBT vid insomni i praktiken.
Kristoffer Bothelius, Säter

11.20 Akupunktur vid insomni. Möjligt vetenskapligt underlag.
Professor Thomas Lundeberg, Karolinska Institutet, Solna

( Spec.inviterad föreläsare utanför föreningen ).

Bensträckare

12.10 Försenad sömnfas.
Romana Stehlik, Avesta

12.30 Typ II diabetes och sömn hos äldre.
Lena Mallon, Säter/Uppsala

13.00 LUNCH på ”Harrys”

14.00 Eftermiddagssymposium: Hypersomni.
Moderator Lena Leissner, Örebro.

14.00-14.45 Ökad dagtrötthet i vårt samhälle. Orsaker och konsekvenser.
Torbjörn Åkerstedt, Stockholm

14.45-15.30 Trötthet och hypersomni i ett sjukdomspanorama med fokus på neurologiska sjukdomar.
Lena Leissner, Örebro.

15.30-16.00 Kaffe. Bese utställningarna.

16.00-16.45 Narkolepsi. Nya rön kring denna klassiska sömnsjukdom.
Prof Michel Billiard, School of Medicine Gui de Chauliac Hospital Montpellier, Frankrike

16.45-17.00 Bensträckare

17.00-17.30 Ideopatisk hypersomni. Vad är det?
Prof Michel Billiard, School of Medicine Gui de Chauliac Hospital Montpellier, Frankrike

19.00 Kvällsbufé med mingling I ”Gamla hyttan”
Livs levande musik: ”Yazz” under ledning av Mari Adams.

Fredagen 11 november.

09.00 En förmiddag fylld med OSAS.

09.00 Muskulär påverkan av OSAS.
Britta Wåhlin-Larsson, Fawzi Kadi, Jan Ulfberg, Karin Piehl-Aulin, Falun/Örebro/Avesta

09.20 Oscillerande vasculär autonom tonus under sömn och hypertension. En ny surrogatmarkör?
Ludger Grote, Zou Ding, Jan Hedner, Göteborg

09.40 ACEgen polymorphism. En möjlig patogenetisk faktor för hypertoni hos patienter med OSA.
Kristina Bengtsson, Ludger Grote, Ulf Lindblad, Yuksel Peker, Jan Hedner, Skövde och Göteborg.

10.00 KAFFE. Bese utställningarna.

10.30 Sömnapné och kognition.
Leif Lindström, Åke Tegelberg, Bo Wilhelmsson, Per Hagström, Västerås

10.50 Sömnapné och det metabola syndromet – resultat från en populationsbaserad studie på kvinnor.
Jenny Theorell- Haglöw, Eva Lindberg, Uppsala

Benträckare

Behandling av OSAS

11.40 Läkemedelsbehandling vid sömnapné. Tre strategier under explorering.
Jan Hedner, Ludger Grote, Göteborg.

12.00 Vändhindraren – en preventiv behandlingsmetod mot sömnapné.
Helena Lord, Elisabeth Hultcrantz, Linköping.

12.20 Kan alla göra snarkskenor?
Richard Harlid, Stockholm

12.40 CPAP. Hur utnyttjas behandlingsmetoden i Sverige?
Yuksel Peker, Jan Ulfberg, Birgitta Nyström. Skövde och Avesta

13.00 LUNCH på ”Harrys”

14.00 Järn intravenöst med Venofer vid restless legs syndrome.
Lena Leissner, Ludger Grote, Jan Hedner, Jan Ulfberg. Örebro, Göteborg och Avesta

14.20 Utredning och behandling av narkolepsi i Sverige.
Harriet Bengtsson, Uppsala

14. 40 Patient med DSPS som svarat bra på behandling med modafinil.
Harriet Bengtsson, Uppsala

15.00 KAFFE. Bese utställningar.

15.30 Årsmötesförhandlingar

Eventuella frågor om programmet besvaras av; jan.ulfberg@ltdalarna.se

Frågor om hotell, transporter besvaras av;
birgitta.e.nystrom@ltdalarna.se

Programmet utsändes dessutom tillsammans med information om övernattningsmöjligheter per snigelpost!