Tillbaka

Årsmöte i Uppsala 2002

Preliminärt program:

Torsdag 17/10.
Plats: Robergsalen ing 40, 4 tr. Akademiska sjukhuset, Uppsala
09.00: Registrering, kaffe
09.45: Välkomna till Uppsala! Eva Lindberg
10.00: Sömnstörningar och trafik. P-O Haraldsson, Stockholm
10.45: Sömnapnésyndrom och kardiovaskulär sjukdom.  Ludger Grote,Göteborg
11.30: Lunch
13.00: Fria föredrag. Välkomna med abstract!! Se nedan.
15.00: Kaffepaus
17.00: Årsmötesförhandlingar

På kvällen fortsätter vi med middag med upsaliensisk underhållning

Fredag 18/10

Symposium SÖMNSTÖRNINGAR HOS BARN
Plats: Robergsalen ing 40, 4 tr. Akademiska sjukhuset, Uppsala  Moderator: Hans Smedje
09.00: Sömnapnésyndrom hos barn. Definitioner, utredning, behandling
09.45: Sömn och dagtrötthet hos barn med ADHD. Bryndis Benediktsdottir,  Allmänläkare, Gardabaer, Island.
10.30: Kaffe
11.00: Allvarlig sömnproblematik hos små barn: Orsaker, behandlingsmöjligheter och prognos Malena Thunström, barnläkare, Uppsala
11.30: Melatoninbehandling eller beteendeförändring? Erfarenheter från en pediatrisk sömnmottagning. Lars Palm, barnneurolog och Harald Hellsten psykolog, Malmö
12.30: Lunch

Välkomna med abstracts till fria föredrag 17/10

Vi ser fram emot många, intressanta abstract från aktuell  sömnforskning i Sverige.
Unga forskare hälsas särskilt välkomna. Abstract och föredrag kan  vara på svenska eller engelska, max 300 ord, typsnitt Times 12.  Abstractbok kommer att tryckas upp inför mötet. Abstract skickas senast 15/9 via mail till kerstin.stenudd: kerstin.stenudd-caselunghe@thorax.uas.lul.se

Eva Lindberg (ordf)

Anmälan

Svensk Förenings för Sömnforskning årsmöte i Uppsala 17-18 oktober 2002.

(Ringa in, eller stryk under JA eller NEJ, för det alternativ du väljer.)

Ja, jag kommer till torsdagens program JA   NEJ
Jag deltar i lunchen på torsdagen JA NEJ
Jag deltar i middagen på kvällen (pris 100:-) JA NEJ
Jag deltar i fredagens symposium JA NEJ
Jag deltar i lunchen på fredagen JA NEJ

Namn:

Adress:

E-mail:

Tel:

Kvällsaktiviteten med middag på torsdagskvällen kommer att kosta 100 kr per deltagande.

Anmälan är bindande. Kostnaden erläggs vid registreringen på torsdagen.

Anmälan mailas eller faxas till kerstin.stenudd-caselunghe@thorax.uas.lul.se

Fax 018-6110228

Vi vill ha in anmälan senast 02 10 01

För att söka hotell i Uppsala, gå in på www.uppsala.com, klicka vidare under turism i övre raden och sedan vidare i rutan hotell. Där finns stans alla kända hotell.