Tillbaka

SFSS Årskongress 2018

Det är mig en stor glädje att ännu en gång få bjuda in er till denna höjdpunkt för oss alla sömn- och därmed förstås även vakenhets-intresserade.
I år träffas vi således i Örebro under 3 förhoppningsvis härliga försommardagar, 28-30 maj. Hela mötet går av stapeln på Universitetssjukhuset.

Vi inleder med en kursdag den 28 maj där tillfälle ges till utbildning och fördjupning i:
•WED (RLS)/PLM
•Hypersomnolens
•Odontologisk sömnmedicin
•OSAS

Kongressen går av stapeln 29-30 maj och vi arbetar just nu som mest med att få ihop ett inspirerande och mångfacetterat program som vi allihop vill vara delaktiga i.

Bl a har jag glädjen att annonsera två spännande keynote föreläsningar:
•Prof Gilles Lavigne från Montreal kommer att ge en föreläsning på ämnet "Sleep, pain and bruxism, reckoning effect".
•Prof Markku Partinen från Helsingfors bidrar med en föreläsning om det autonoma nervsystemets betydelser för vår sömn/vakenhetsreglering resp. sömnsjukdomar.

Utöver detta planerar vi ett minisymposium inom pediatrisk sömnmedicin, uppdateringar avseende sensori-motoriska sömnstörningar, insomnier, hypersomnier, sömnrelaterade andningsstörningar och förstås stipendiatstafett. Eftersom 2017 års Nobelpristagare i medicin belönades för sina banbrytande upptäckter avseende våra klockgener vill vi förstås även ta tillfället i akt att uppmärksamma detta.

Men även om vi i år har många spännande ess i ärmen att presentera, är det som alltid era egna bidrag till programmet vi ser mest fram emot! Här har ni alla en ypperlig chans att med eliten på området få diskutera såväl forskning på alla nivåer som kliniska frågeställningar. Att det dessutom sker i anspråkslös form i vår SFSS-familj är förstås en extra bonus. Så ta nu chansen och skicka in era bidrag till årets kongress!

Mötets hemsida kommer att fyllas på undan för undan så håll uppsikt!

Vi ses i Örebro!

Lena Leissner
för organisationskommittén

Länk till kongresshemsidan