Tillbaka

Svensk Förening för Sömnmedicin och Sömnforskning inbjuder till årskongress i Stockholm 5-6 Maj 2014 följt av kursdag i Sömn och Sömnmedicin 7 Maj 2014

Vi hoppas på några härliga vårdagar med chans att umgås och dela erfarenheter med intresserade kollegor, såväl forskare som kliniskt verksamma, inom sömnrelaterade funktioner och sjukdomar. Programmet är fortfarande under utarbetande, men flera välrenommerade internationella föreläsare har tackat ja till att komma, exempelvis ESRS ordförande Professor Philippe Peigneux (sömnbrist och hjärnavbildning) och Professor Allison Harvey (insomnins karaktär och orsaker) Dr Joachim Maurer (Kirurgi och OSAS) och Professor Oliviero Bruni (Barnsömn). Vi hoppas således på några spännande dagar med inspiration till fortsatt arbete inom våra intressefält.
Hemsida med preliminära program och anmälningsmöte för deltagande och abstracts finns via föreningens hemsida eller direkt på:  https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?PageId=29723&MenuItemId=24839&ProjectId=4280
 
Välkomna önskar organisationskomittén.