Tillbaka

Inbjudan till Årsmöte i Göteborg den 15 och 16 november, 2004

Bästa medlemmar i Svensk Förening av Sömnmedicin (SFSF)

Sömnlabbet på Sahlgrenska i Göteborg har i år den stora glädjen att få fungera som värd för SFSF´s årsmöte. Mötet äger rum i det nybyggda Academicum på Medicinareberget i omedelbar anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mötet skall vara ett forum där vi kan träffas för att utbyta information och skapa personliga relationer och kontakter med kollegor inom svensk sömnforskning och sömnmedicin. Vi har i år valt att hålla ett möte med tre separata delar:

Det vetenskapliga mötet äger rum måndagen den 15 november. Vi skall då diskutera kontroverser inom sömnfysiologi samt olika former av sömnpatologi inklusive insomni, apnéfältet och behandling av motoriska störningar (restless legs/PLM). Inte minst på de senare områdena har nya terapimöjligheter skapat ett uppsving för sömnmedicinen. Resursbegräsningarna inom sjukvården tvingar oss dock att använda dessa nya metoder med omsorg och i enlighet med evidensbaserad tradition. Som vanligt skall huvuddelen av denna dag användas till diskussion kring ny forskning. Om antalet abstrakt/anmälningar blir tillräckligt stort kommer även en postersession att inrättas. Vi uppmanar alla medlemmar att presentera sina nyaste forskningsrön! Du kan redan nu anmäla dig och skicka ett vetenskapligt bidrag till eva.holtringer@lungall.gu.se. Vi tillämpar inga formella abstracts men anmälningar och eventuella bidrag vill vi ha senast den 15 oktober.

Dag två (den 16 november) skall ägnas åt diskussion kring diagnostiska och terapeutiska standards inom svensk sömnmedicin. Vi har en vision att SFSF skall skapa ett forum för en kvalitetsinriktad diskussion runt diagnostiska möjligheter och minsta godtagbara standard vid diagnostik. Detsamma gäller terapeutiska riktlinjer vid olika sömnmedicinska tillstånd.

Arbetet kring en sådan nationell standard skall ha en mycket pragmatisk inriktning och skall syfta till att ge alla sömnlaboratorier bättre arbetsmöjligheter och resurser baserat på en definierad standard. På sikt har vi tänkt oss att kunna distribuera dessa riktlinjer på remiss till andra berörda specialistföreningar i syfte att skapa någon form av nationell konsensus. Arbetet är i linje med vad som görs i flera andra länder för att höja sömnmedicin till en mera väldefinierad medicinsk specialitet. Målet är att skapa olika arbetsgrupper för OSA, insomni, motoriska störningar, parasomni etc.samt att få till stånd en nationell rekommendation för sömnmedicinsk standard fram till årsmötet 2005.Vi hoppas på att vi med gemensamma insatser och entusiasm kan få fram sådana riktlinjer. Det praktiska arbetet kommer att förberedas av en ”diskussionsledare” som även tar fram material för de olika arbetsgrupperna (se bifogat program). Vi har inga begränsningar för arbetsgruppernas storlek och hoppas att alla skall hitta en arbetsgrupp som bäst motsvarar det personliga intresset.

Last, but not least, kommer vi att försöka skapa en trevlig social miljö under konferens-dagarna samt på kvällen den 15 november. Detaljerat program och praktisk information kommer att finnas på SFSF’s hemsida under oktober. Kanske någon även väljer att komma till Göteborg redan helgen innan för att njuta av västkustcharmen och det kulturella utbudet.

Vi hoppas att få se så många som möjligt av er här i Göteborg i november.

Varma sommarhälsningar från västkusten
Jan Hedner och Ludger Grote