Tillbaka

Västra Götaland

Göteborg

SU/Sahlgrenska

Sömnlab, lungmedicin
Blå stråket 5
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 37 72, 031-82 52 07
Ansvarig: Professor Jan Hedner
Jan.Hedner@lungall.gu.se 

Doc Ludger Grote
ludger.grote@lungall.gu.se

SDS-Kliniken

Vasaplatsen 8
SE-411 34 Göteborg
Ansvarig: Doc. Gaby Badr
Tfn: 031 10 77 80
Fax : 031 10 77 81
www.sdskliniken.se

Skövde

Skaraborgs Sjukhus 

Sömnmedicinska enheten
Neurorehab, KSS
54185 Skövde
Ansvarig: Överläkare Yüksel Peker
yuksel.peker@vgregion.se
Tel: 0500-431000 (vx), 431894 (direkt)

 

Lidköping

Sömnapnémottagningen
Ansvarig: Dr Henrik Hamnered
henrik.hamnered@vgregion.se
Tel: 0510-85000 (vx)