Tillbaka

Västerbotten

Norrlands Universitetssjukhus

Sömnlab, Lung och allergikliniken
901 85 Umeå

Karl Franklin
karl.franklin@lung.umu.se

Norrlands Universitetssjukhus

Klinisk neurofysiologisk laboratorium
90185 Umeå

Terje Rabben
Terje.Rabben@neuro.umu.se