Tillbaka

Uppland

Sömnapnédiagnostik

Lungkliniken

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 40 88

Ansvarig: Eva Lindberg
eva.lindberg@akademiska.se

Öron-Näsa-Hals-kliniken

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Ansvarig: Lars Jonsson

Sömnutredningsenheten 89

Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Jan-Erik Broman
jan-erik.broman@psyk.uas.lul.se
Tel. 018-6115208, 018-508024