Tillbaka

Närke

Universitetssjukhuset Örebro

Sömnenheten / Neurokliniken

Lena Leissner
Överläkare

701 85 Örebro
tel: 019-6021632
fax: 019-6116970
mail: lena.leissner@orebroll.se

Utredning och CPAP-behandling

Sömnsektionen
Lungkliniken
Universitetssjukhuset
701 85-Örebro

Lennart Nilholm
Klinikchef/överläkare

Kontaktperson

Inga-Lill Schöllin
Sjuksköterska
ingalill.schollin@orebroll.se
Telefon: 019-6025591