På fredag 4/12 disputerar Arja Vehkala Höglund på KI om sömn vid Parkinson

 

Titel: Daytime sleepiness in Parkinson's disease in relation to other symptoms, disease progression and daily life
 

Huvudhandledare
Professor Sten Fredrikson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare
Professor Peter Hagell, Fakulteten för hälsovetenskap, Kristianstad Universitet

Docent Sven E. Pålhagen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Jan-Erik Broman, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Opponent
Docent Dag Nyholm, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Betygsnämnd
Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Professor Elisabet Welin, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet

Docent Arne Lowden, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

 

Mer info och Zoom-länk: https://nyheter.ki.se/disputation-arja-vehkala-hoglund

Nyhetsarkiv

  • Inställd kurs

    Kursen Sömn och sömnstörningar i Linköping 23-27/3 2020 är tyvärr inställd. Dock kommer den ges i höst istället 12-16 oktober. Mer info kommer.

    Läs mer
  • Utlysning av stipendier inom SFSS

    Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

    Läs mer