Så här uppmärksammades World Sleep Day på olika platser i landet:

Lena Leissner intervjuades i P4 Örebro pga World Sleep Day vilket radion själva hade uppmärksammat detta.

Linda Gellerstedt tillsammans med Patricia Granzin som representanter för nätverket Sömn och hälsa anordnade ett World Sleep Day event vid Sophiahemmet Högskola den 13/3 kl 09-11. Vi träffade medarbetare och studenter och pratade om sömn, hälsosamma sömnråd och visade hur CPAP används vid sömnapné etc.

WSD blev uppmärksammat i Göteborg med en radiointervju på SR P4. Ludger Grote fick svara på frågor om sömnstörningar och dess epidemiologi och förändringar över tiden. Sömnens betydelse och hur vi kan få en bättre sömn i samhället framöver.

I Uppsala uppmärksammades en studie om telemedicin vid CPAP-behandling och Jenny Theroell-Haglöw intervjuades.

 

Från Danmark hälsar man:

Här i Danmark drunknade nästan all information om World Sleep Day i COVID-19.

Jag har öppnat en ny sömnklinik i Herning (midt på Jylland) 1. februar 2020. Vid öppningen hade vi bra omtal i lokale tidningar.
Jeg hade med lokala journaliste avtalad omtal i lokalTV og lokaltidningen. En patient, som ärr vid slutet af sit behandlingsforlopp for kronisk insomni, ville ställa upp för interview. Men inget blev av.
Det endda som blev genomfört var ett öppet foredrag om sömn och sömnens betydelse. Uppslaget hade 5.000 visninger på FB.

2021 får vi en ny chans.

De bästa hälsningar
Med venlig hilsen
Jan Ovesen MD
Speciallæge i søvnmedicin

Nyhetsarkiv

 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer