Välkomna till Nätverket Sömn och Hälsas konferens och kursdag Sömn – i hälsans frontlinje 12-14 februari 2020 i Malmö

Nätverket Sömn och Hälsa har fått anslag från Vetenskapsrådet och kan därför bjuda in världsledande sömnforskare till konferensen. Exempel på teman och föreläsare är:

 

* Ungdomars sömn, med professor Michael Gradisar, Flinders Unviersity, Australien.

* Kvinnors sömn, med professor Kathreen Lee, UCSF, USA.

* Sömn hos barn med kroniska sjukdomar, med professor Teresa Ward, University of Washington, USA.

* Att främja sömn hos patienter på sjukhus, med medicine doktor, leg. sjuksköterska Linda Gellerstedt, Sophiahemmet.

* Att främja sömn inom primärvården, med medicine doktor, distriktsköterska Christina Sandlund, Karolinska institutet, och filosofie doktor, leg. psykolog Annika Norell Clarke, Karlstads universitet.

* Praktisk genomgång av sömnapné-behandling med CPAP, BMA Patricia Granzin, Aleris.

 

Konferensen genomförs av Nätverket Sömn och Hälsa i samarbete med Plattformen för Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad samt WHO-CC Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds universitet.

Information, call for abstracts och anmälan: www.hkr.se/somn2020

Kontakt: Pernilla Garmy, ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa: pernilla.garmy@hkr.se

 
Utskrivbar PDF finns här: Välkomna till Nätverket Sömn och Hälsas konferens och kursdag Sömn.pdf

Nyhetsarkiv

  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

    Läs mer
  • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

    Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

    Läs mer