Välkomna att anmäla er till kurs i föreningens regi: 

Sömn och sömnstörningar

Plats: Linköping 23-27/3 2020

 

Kursbeskrivning:

Vad är normal sömn? Styrmekanismer i hjärnan. Dygnsrytm. Sömn hos kvinnor och barn. Effekter av sömnstörning på metabolism och immunsystem. Sömnrelaterade sjukdomar; insomnier, parasomnier, narkolepsi, sömnapné. Odontologisk sömnmedicin. Olika typer av sömnregistreringar. Kursen kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till all sjukvårdspersonal vill bredda sin allmänna kunskap om sömn och sömnstörningar, men som inte i första hand avser att utbilda sig till sömnspecialister.

Mer info och anmälan:

https://www.trippus.net/sfss_mars2020

Preliminärt program finns här

Nyhetsarkiv