Vägledning angående coronavirus (COVID-19) och obstruktiv sömnapné (OSA) finns nu tillgänglig.


Syftet är att ge vägledning för personer som rutinmässigt använder kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) vid sömnapné, deras familjer och för vårdpersonal.

Ladda ner dokumentet här.

Nyhetsarkiv