Nu finns informationsblad om sömn, dygnsrytm och livsstil respektive patienters sömn på sjukhus, utarbetade av SFSS

Under pandemin är det många inom vården arbetar i andra positioner än där de brukar. Det inkluderar också personer som normalt arbetar dagtid som som nu arbetar nätter istället. Inom SFSS har vi fått information om att det finns en kunskapsbrist och en stor önskan om mer kunskap hos mycket sådan omplacerad personal just kring sömn och nattarbete. Vidare finns också ofta en kunskapslucka kring patienters sömn på sjukhus.

Vi har därför tagit fram två informationsblad som vi hoppas ska kunna vara till nytta. Det ena bladet är riktat just till personal och innehåller information och praktiska råd gällande sömn, dygnsrytm och livsstil. Det andra bladet handlar om patienters sömn på sjukhus och innehåller information och omvårdnadsåtgärder för att förbättra inneliggande patienters sömn på sjukhus.

Du hittar dokumenten under fliken Formulär på hemsidan.

Nyhetsarkiv