Digitala årsmötesförhanlingar

 

På grund av corona-pandemin kommer SFSS årsmötesförhandlingar för 2020 att genomföras digitalt.

Årsmötet genomförs torsdagen den 22 oktober, med start klockan 15 (se bifogad kallelse). En zoom-länk, verksamhetsberättelse samt andra handlingar skickas ut två veckor innan årsmötet via medlemsutskick.

Kallelse till årsmöte och dagordning

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer