Årsmötet 2022 genomförs i Stockholm den 3-4 maj

Planeringen av SFSS årsmöte har påbörjats och nu finns en websida för konferensen:

www.sfss2022.se. Websidan uppdateras kontinuerligt och från och med 15 december kommer det att vara möjligt att registrera sig till konferensen. Konferensen inleds med en kursdag under måndagen 2 maj. Under december räknar vi med att kunna presentera keynote-talare för konferensen samt vilka kurser som kommer att ges.

 

Styrelsen och organisationskommittén

Nyhetsarkiv