Välkommen att anmäla dig till SFSS årskongress 2021

 
Vi har glädjen att få bjuda in till ett spännande och fullmatat möte våren 2021 som arrangeras från Göteborg, detta möte kommer bli virtuellt då vi inte kan förutsäga Covid-19 situationen. Vi kommer dock att kunna erbjuda dig som deltar en kreativ virtuell konferensmiljö med möjlighet att utöver delta vid föreläsningar även nätverka med andra deltagare och utställare. Vår målsättning är att detta ska bli ett minst lika bra möte som om vi hade setts fysiskt!
 
Vi är i full gång med planeringen och vi försöker koppla så många inslag från svensk sömnmedicin och forskning som möjligt till programmet. Vi tar fortfarande gärna emot olika program-förslag. Vi tror att detta blir ett spännande möte som beskriver bredden inom svensk sömnmedicin.
 
Anmälan är nu öppen på hemsidan och där finns också programöversikt som löpande uppdateras.

 
Bästa Hälsningar
Jan Hedner. Seniorprofessor, överläkare och Ludger Grote. Professor, överläkare
Centrum för sömn och vakenhetsstörningar, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
samt Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin

Nyhetsarkiv

  • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

    Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

    Läs mer