Välkommen att anmäla dig till SFSS årskongress 2021

 
Vi har glädjen att få bjuda in till ett spännande och fullmatat möte våren 2021 som arrangeras från Göteborg, detta möte kommer bli virtuellt då vi inte kan förutsäga Covid-19 situationen. Vi kommer dock att kunna erbjuda dig som deltar en kreativ virtuell konferensmiljö med möjlighet att utöver delta vid föreläsningar även nätverka med andra deltagare och utställare. Vår målsättning är att detta ska bli ett minst lika bra möte som om vi hade setts fysiskt!
 
Vi är i full gång med planeringen och vi försöker koppla så många inslag från svensk sömnmedicin och forskning som möjligt till programmet. Vi tar fortfarande gärna emot olika program-förslag. Vi tror att detta blir ett spännande möte som beskriver bredden inom svensk sömnmedicin.
 
Anmälan är nu öppen på hemsidan och där finns också programöversikt som löpande uppdateras.

 
Bästa Hälsningar
Jan Hedner. Seniorprofessor, överläkare och Ludger Grote. Professor, överläkare
Centrum för sömn och vakenhetsstörningar, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
samt Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin

Nyhetsarkiv

  • Inställd kurs

    Kursen Sömn och sömnstörningar i Linköping 23-27/3 2020 är tyvärr inställd. Dock kommer den ges i höst istället 12-16 oktober. Mer info kommer.

    Läs mer
  • Utlysning av stipendier inom SFSS

    Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

    Läs mer