Bäste medlemmar i SFSS,

Härmed kan vi med stort glädje distribuera de första nationella Svenska riktlinjerna för utredning av sömnapné. Enligt information från sömnapnéregistret SESAR bedrivs apnéutredning på olika sätt i landet och det finns ett behov av nationell samordning. Under 2016 sammankallade SESAR ett nätverk av experter utsedda as SFSS, Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF), Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) och Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi (SFKNF). Även kvalitetsregistret Swedevox var representerat.

Det bifogade dokumentet (länk här) innehållar riktlinjer för sömnapnéutredning hos vuxna. SESAR kommer att följa upp implementeringen av dessa riktlinjer framöver. En uppdatering är planerad om cirka 2 år. 

Vi hoppas att Ni finner dessa riktlinjer användbara i era verksamheter. Vi tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter. 

Bästa hälsningar 

Jan Hedner, registerhållare SESAR 
Ludger Grote, styrgruppsmedlem SESAR 

Som representanter för riktlinjens arbetsgrupp

Nyhetsarkiv