Bäste medlemmar i SFSS,

Härmed kan vi med stort glädje distribuera de första nationella Svenska riktlinjerna för utredning av sömnapné. Enligt information från sömnapnéregistret SESAR bedrivs apnéutredning på olika sätt i landet och det finns ett behov av nationell samordning. Under 2016 sammankallade SESAR ett nätverk av experter utsedda as SFSS, Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF), Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) och Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi (SFKNF). Även kvalitetsregistret Swedevox var representerat.

Det bifogade dokumentet (länk här) innehållar riktlinjer för sömnapnéutredning hos vuxna. SESAR kommer att följa upp implementeringen av dessa riktlinjer framöver. En uppdatering är planerad om cirka 2 år. 

Vi hoppas att Ni finner dessa riktlinjer användbara i era verksamheter. Vi tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter. 

Bästa hälsningar 

Jan Hedner, registerhållare SESAR 
Ludger Grote, styrgruppsmedlem SESAR 

Som representanter för riktlinjens arbetsgrupp

Nyhetsarkiv

 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer
 • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

  Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

  Läs mer