Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019

16-18 oktober 2019 | Uppsala

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se.

Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande.

Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin!

Varmt välkomna till Uppsala!

 

Jenny Theorell-Haglöw          Eva Lindberg

för organisationskommittén

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer