Lunchseminarieum via Nätverket för Sömn och Hälsa

Välkomna på digitalt lunchseminarium måndagen den 25 oktober kl. 12-13.


I samband med att höstnumret av tidskriften Sömn och Hälsa lanseras erbjuder vi ett digitalt lunchseminarium där flera av artikelförfattarna kommer att presentera sina viktigaste fynd. Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs. För mer information samt Zoom-länk: Tidskriften Sömn och Hälsa – lansering av nytt nummer | HKR.se

 

Ny lärobok för distriktssköterskor

”Distriktssköterskans specialistområden” (Studentlitteratur), under redaktion av Anna-Karin Hultgren. Här finns inte mindre än tre nyskrivna kapitel om sömn och sömnstörningar. Christina Sandlund, Anders Broström och Martin Ulander är kapitelförfattarna. Distriktssköterskans specialistområden - 9789144130576 | Studentlitteratur

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer