Välkommen till kursen Sömnfysiologi och basal sömnvetenskap

för diplomering av läkare och forskare som sömnspecialister.

 

Tid och plats:

2019-03-20 - 2019-03-22 på hotell Scandic City, Linköping

 

Kursledare och föreläsare:

Kursledare: Professor Eva Svanborg och med dr Martin Ulander , Linköping

Övriga föreläsare: professor Markku Partinen, Helsingfors , professor Göran Kecklund, Stockholm samt docent Christian Benedict, Uppsala

 

Pris:

6 000 SEK exklusive moms. I kursavgiften ingår fika på för- och eftermiddagar, luncher samt en kursmiddag.

 

Anmälan:

Görs på nedanstående länk senast 2019-03-01:

http://www.trippus.net/sfss_mars2019

Alternativt kan anmälan också göras direkt till Eva Svanborg på nedanstående mail-adress. Återbud ska göras senast 2019-03-02, efter detta utgår full kursavgift.

 

Kursansvariga:

Professor Eva Svanborg, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. eva.svanborg@liu.se
Med dr Martin Ulander, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. Martin.Ulander@regionostergotland.se

 

Kursinnehåll:

Normal sömn i olika åldrar.
Hjärnans reglering av sömn/vakenhet; transmittorer, energiförbrukning, det glymfatiska systemet.
Konsekvenser av sömnbrist för kropp och själ.
Dygnsrytm och – förskjutningar, natt- och skiftesarbete.
Översikt sömnrelaterade sjukdomar.
Olika metoder att mäta sömn; frågeformulär, praktiska övningar och demonstrationer av kurvtolkning (actigrafi, polygrafi, polysomnografi).
Sömn hos djur.
Sömnens betydelse för smärta, immunsystem och metabolism.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

För detaljerat program se: SchemaBasalSömnfysiologi.pdf

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer