Välkommen till kursen Sömnfysiologi och basal sömnvetenskap

för diplomering av läkare och forskare som sömnspecialister.

 

Tid och plats:

2019-03-20 - 2019-03-22 på hotell Scandic City, Linköping

 

Kursledare och föreläsare:

Kursledare: Professor Eva Svanborg och med dr Martin Ulander , Linköping

Övriga föreläsare: professor Markku Partinen, Helsingfors , professor Göran Kecklund, Stockholm samt docent Christian Benedict, Uppsala

 

Pris:

6 000 SEK exklusive moms. I kursavgiften ingår fika på för- och eftermiddagar, luncher samt en kursmiddag.

 

Anmälan:

Görs på nedanstående länk senast 2019-03-01:

http://www.trippus.net/sfss_mars2019

Alternativt kan anmälan också göras direkt till Eva Svanborg på nedanstående mail-adress. Återbud ska göras senast 2019-03-02, efter detta utgår full kursavgift.

 

Kursansvariga:

Professor Eva Svanborg, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. eva.svanborg@liu.se
Med dr Martin Ulander, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. Martin.Ulander@regionostergotland.se

 

Kursinnehåll:

Normal sömn i olika åldrar.
Hjärnans reglering av sömn/vakenhet; transmittorer, energiförbrukning, det glymfatiska systemet.
Konsekvenser av sömnbrist för kropp och själ.
Dygnsrytm och – förskjutningar, natt- och skiftesarbete.
Översikt sömnrelaterade sjukdomar.
Olika metoder att mäta sömn; frågeformulär, praktiska övningar och demonstrationer av kurvtolkning (actigrafi, polygrafi, polysomnografi).
Sömn hos djur.
Sömnens betydelse för smärta, immunsystem och metabolism.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

För detaljerat program se: SchemaBasalSömnfysiologi.pdf

Nyhetsarkiv

 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer
 • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

  Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

  Läs mer