Disputation inom sömn på fredag 3/2

 

Fredag 3/2 kl 13.00 diputerar Lieve Van Egmont på avhandlingen The psycho-metabolic consequences of sleep loss in people

2023-02-03, H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, ing 100, Uppsala, 13:00 (Engelska)

 

Opponent: Witte, Veronica, Associate Professor, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany.

Huvudhandledare: Docent Benedict, Christian, Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

 

Länk till avhandlingen här

Nyhetsarkiv

  • Inställd kurs

    Kursen Sömn och sömnstörningar i Linköping 23-27/3 2020 är tyvärr inställd. Dock kommer den ges i höst istället 12-16 oktober. Mer info kommer.

    Läs mer
  • Utlysning av stipendier inom SFSS

    Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

    Läs mer