Nu finns 2019 års årsrapporter för SESAR och Swedevox publicerade.

 

Båda registren registrerar data kring vård och behandling av obstruktiv sömnapné. Rapporterna finns tillgängliga på SESAR respektive Swedevox hemsidor samt i länkar nedan:

 

SESAR: 

https://registercentrum.blob.core.windows.net/sesar/r/SESAR-arsrapport-2019-HJeaXmsXNv.pdf

Swedevox: 

Full rapport: https://www.ucr.uu.se/swedevox/rapporter/arsrapporter/arsrapport-2019/viewdocument/524

Sammanfattning: https://www.ucr.uu.se/swedevox/rapporter/arsrapporter/arsrapport-2019-sammanfattning/viewdocument/528

Nyhetsarkiv